Snímače

Snímače

  • Hallovy snímače otáček a polohy
  • Induktivní snímače otáček a polohy
  • Hladinové spínače
  • Spínače