Otevření závodu v Togliatti

21. 10. 2016

BRISK  Tábor otevřel v ruském Togliatti nový závod na výrobu zapalovacích svíček.

Česká firma BRISK Tábor, jeden z pěti nejvýznamnějších světových výrobců zapalovacích svíček, slavnostně otevřela 19.10.2016 svůj nový závod OOO Brisk Rus v ruském Togliatti, centru automobilového průmyslu v RF. Tím potvrzuje svoji silnou pozici nejen na ruském trhu, ale přizpůsobuje svoji strategii i celosvětovému automobilovému průmyslu. V loňském roce Brisk vyrobil přes 50 miliónů zapalovacích svíček a 4,5 miliónů snímačů, svoji produkci vyváží do více jak 70 zemí světa. Dodávky z Brisku jdou přímo na montážní linky řady světových automobilek. V minulém roce investoval kolem 70 miliónů do nových technologií a rozšíření výrobních kapacit.
Na ruském trhu Brisk Tábor úspěšně pracuje již 21 let, ročně zde prodá kolem 20 miliónů zapalovacích svíček – to je zhruba 20% trhu RF.

Tento úspěšný projekt v ruském Togliatti je významný z pohledu dlouhodobé spolupráce s největším ruským výrobcem automobilů, firmou AVTOVAZ, který je součástí aliance RENAULT NISSAN. Požadavky, které musí splňovat dodavatel pro automobily z AVTOVAZU, jsou shodné s požadavky celé aliance RENAULT NISSAN – tento fakt otvírá firmě Brisk možnosti dalších projektů v rámci aliance v globálním měřítku. Brisk investoval do nového závodu 5 miliónů EUR a moderní linka na výrobu zapalovacích svíček vyrobí 5 miliónů kusů ročně. V návaznosti na další požadavky automobilek může Brisk zvýšit kapacitu o další výrobní linku na 9-10 miliónů kusů ročně. Tato produkce plně odpovídá potřebám volžského výrobce i ostatních výrobců osobních a nákladních automobilů v RF. Brisk plánuje v nejbližší budoucnosti rozšířit závod v Togliatti o linku na výrobu snímačů. Dle majitele firmy Ing. Mojmíra Čapky je ruský trh je pro firmu Brisk silným partnerem a s ohledem na ekonomické prognózy i nadále velmi perspektivní.
“Zkušební provoz byl zahájen před dvěma měsíci a za tu dobu se nám podařilo vyrobit milion zapalovacích svíček. Máme již za sebou i velmi náročnou, ale úspěšnou certifikaci našich výrobků u společnosti Avtovaz a svíčky z našeho nového závodu již montují do svých vozidel,“ uvedl předseda představenstva společnosti BRISK Tábor Mojmír Čapka. Podle jeho slov by měl Avtovaz, který zaměstnává na padesáti tisíc zaměstnanců a vyrábí asi tři sta tisíc vozidel ročně, zájem i o senzory, které jsou dalším významným výrobním programem BRISKU.
O významu české investice v RF svědčí fakt, že se slavnostního otevření závodu OOO Brisk Rus společně s ministrem průmyslu a obchodu ČR Janem Mládkem zúčastnil i náměstek ministra průmyslu a obchodu RF Alexandr Morozov, který je odpovědný za řízení automobilového v RF. Prezident ruské automobilky AVTOVAZ, Nicolas Maure potvrdil význam spolupráce s firmou Brisk a význam lokalizace výroby v RF, která je v souladu s politikou průmyslového rozvoje RF. Přínos nového závodu z pohledu samarské oblasti pozitivně hodnotili také Sergej Andrejev, starosta města Togliatti a také Alexandr Kobenko, vícegubernátor ekonomického rozvoje, investic a obchodu v samarské oblasti.
Otevření nového závodu Brisk má význam i pro ostatní české firmy sdružené v AutoSAPu. Ing. Čapka z pozice člena představenstva sdružení AutoSAP při jednáních na úrovni vedení AVTOVAZU i primátora města Togliatti zdůrazňoval zájem dalších členů o vstup na ruský trh.

 

https://www.youtube.com/watch?v=nruKOAOubqs

https://www.youtube.com/watch?v=AzeGlxUh7Gc

 

brisk