SNÍMÁNÍ HLADINY

Tato skupina snímačů může pracovat ve spojení s různými druhy sledovaných látek.

Snímače pracují na principu měření změny kapacity dielektrika, které je tvořeno mezi elektrodou spínače a nádobou kapaliny v případě vodivých kapalin a v případě nevodivých kapalin druhou elektrodou spínače.

Výstupní signál je buď spínaný (snímače úrovně hladiny) nebo lineární (měření výšky hladiny).

princip snímače

brisk