Technické informace

Pro rychlou orientaci jsou výrobky BRISK označovány normalizovaným systémem značení BRISK.

Technické provedení jednotlivých typů žhavicích svíček se vzájemně odlišuje, ale má společné základní rysy.

brisk