LISOVNA PLASTŮ

Výroba plastových dílů snímačů. Technologie vstřikolisování termoplastických hmot. Výroba na vícenásobných formách. Výroba dílců se zálisky (výstužný kroužek, kontakty apod.).

MONTÁŽNÍ KARUSELOVÝ AUTOMAT

Automatizovaná montáž elektronických komponentů na těleso snímače (snímací čidlo, magnet apod.). Mikroodporové automatické přivařování elektronických součástek na kontakty snímače. 100 % výrobní kontrola.

PROGRAMOVACÍ A TESTOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Automatické programové nastavení a 100 % výstupní kontrola funkce snímače.

MONTÁŽNÍ LINIOVÝ AUTOMAT

Automatizovaná montáž elektronických komponentů na těleso snímače (snímací čidlo, magnet apod.). Mikroodporové automatické přivařování elektronických součástek na kontakty snímače. 100 % výrobní kontrola.

KOMPLETAČNÍ A TESTOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Kompletace snímače s upevňovacím šroubem a 100 % výstupní kontrola funkce snímače.

brisk