MLECÍ TĚLESA A VYZDÍVKOVÉ TVÁRNICE Z KORUNDOVÉ KERAMIKY

Mlecí tělesa se používají jako náplň mlýnů pro mletí keramických surovin, glazur a frit, surovin pro výrobu cementu apod. Současná nabídka je pro tělesa o průměru 30,40 a 50 mm. Pro vyložení těchto mlecích bubnů jsou vyráběny vyzdívkové tvárnice o rozměrech požadovaných zákazníkem. Tento obor je nezbytným základem přípravárenského keramického průmyslu.

VYZDÍVKY A MLECÍ TĚLESA MLECÍCH BUBNŮ

Do mlecích bubnů pro mletí surovin s velkou abrazivitou se používají vyzdívky a mlecí tělesa, která se vyznačují vysokou otěruvzdorností. Tím se značně zvyšuje životnost vyzdívek mlýnů a mlecích těles. Zároveň dochází ke snížení provozních nákladů.

TRYSKY PRO OTRYSKÁVÁNÍ A ROZPRAŠOVÁNÍ

Vysoká otěruvzdornost a tvrdost hmoty se využívá v průmyslu u trysek pro otryskávání a v zemědělství pro trysky pro rozprašování.

TRNY A ŠABLONY

Vysoká mechanická pevnost, tvrdost a otěruvzdornost je využívána především u konstrukčních dílů strojů pro opracování elektrotechnického porcelánu, pro vyložení ústí cihlářských lisů apod. Vyrábí se dle konkrétní specifikace uživatele.

brisk