OTĚRUVZDORNÁ KERAMIKA

Jedná se o výrobky převážně deskovitého tvaru o rozměrech od 10 x 10 mm do 150 x 150 mm a tloušťce od 4 do 30 mm používaných jako vyložení ploch vysoce namáhaných otěrem abrazivních materiálů (doprava drceného uhlí, mletí keramických surovin apod.). Desky jsou k podkladovému materiálu (obvykle ocelový plech) lepeny. Výrobky jsou vyráběny z korundové keramiky o obsahu 92% Al2O3. a jejich kvalita a vlastnosti jsou plně srovnatelné s obdobnými výrobky renomovaných zahraničních výrobců.

brisk