VNITŘNÍ INFORMACE

Dne 22.6.2006 byly cenné papíry společnosti vyřazeny z obchodování na oficiálním trhu BCPP a RM-S, a.s. a k 24.7.2006 došlo k přechodu všech účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře společnosti, BRITAL, s.r.o. Na základě toho jsou výroční zprávy zveřejňovány jen v rozsahu a způsobem stanoveným platnými právními předpisy.

100% akcií vlastní společnost BRITAL s.r.o., Opletalova 9/917, 110 00 Praha1
C 53235 vedená u Městského soudu v Praze
IČ 49023951

Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2019
brisk