Diagnostika závad

Podle vzhledu zapalovacích svíček vymontovaných z motoru po provozu v samočisticím pásmu lze snadno ze vzhledu činných částí vypozorovat, v jakém prostředí pracovaly.

BRISK TIP

Zapalovací svíčky BRISK nevyžadují po dobu životnosti žádnou kontrolu nebo údržbu. Pokud jsou vybrány podle dokumentace BRISK a řádně namontovány, lze se plně spolehnou na jejich funkci.


NATAVENÁ ŠPIČKA IZOLÁTORU


SPRÁVNÁ FUNKCE ZAPALOVACÍ SVÍČKY
ŠPATNÁ FUNKCE ZAPALOVACÍ SVÍČKY

Podle vzhledu lze posoudit, za jakých podmínek zapalovací svíčky v motoru pracovaly. Pokud mají svíčky natavené špičky izolátoru nebo silně opálené elektrody, pracovaly při příliš vysoké teplotě. Příčina může být nevhodná tepelná hodnota ? příliš teplá zapalovací svíčka pro daný motor, použití přiliž velkého utahovacího momentu při montáži svíčky do motoru nebo technická závada motoru.

MĚKKÉ ÚSADY


SPRÁVNÁ FUNKCE ZAPALOVACÍ SVÍČKY
ŠPATNÁ FUNKCE ZAPALOVACÍ SVÍČKY

Pokud jsou špičky izolátoru zaneseny černými úsadami tak pracovaly zapalovací svíčky příliš dlouho pod samočisticí teplotou. Příčina může být špatně zvolená tepelná hodnota zapalovací svíčky – příliš studená pro daný motor, technická závada motoru, nevhodná elektrodová vzdálenost nebo nevhodné palivo.

brisk