Závady při instalaci

MONTÁŽ ? UTAHOVACÍ MOMENT

DŮSLEDKY PŘEKROČENÍ UTAHOVACÍHO MOMENTU

Překročením doporučeného utahovacího momentu při montáži zapalovací do motoru dojde k natažení pouzdra v oblasti zápichu závitu a tím k poškození odvodu tepla ze špičky izolátoru přes těsnicí kroužek do pouzdra a hlavy válce. Následuje, přehřátí špičky izolátoru což způsobí předzápaly ve spalovacím prostoru. Vysoká teplota ve spalovacím prostoru následkem předzápalů poškodí svíčku a může vážně poškodit motor.

BRISK TIP

BRISK vyrábí pouzdra zapalovacích svíček technologií lisováním za studena. Nepřerušení toku vláken materiálu zvyšuje odolnost pouzder proti přetažení o desítky procent oproti klasickému způsobu soustružení.


DETAIL SVÍČKY

POŽKOZENÍ SVÍČKY PŘI VYSOKÉ TEPLOTĚ

VÝROBCEM DOPORUČENÝ utahovací moment (nm)

PŘEKROČENÍ DOPORUČENÉHO utahovacího momentu (nm)

brisk