Utahovací moment

Je nutné dodržovat důsledně předepsaný utahovací moment pro montáž zapalovací svíčky do motoru. V důsledku zmenšování průměrů závitu (downsizing) je předepsaný utahovací moment nižší a nižší. Použití momentového klíče je nutné.

BRISK TIP

BRISK uvádí tabulky s doporučeným utahovacím momentem ve většině obchodně-technických dokumentů.

Utahovací moment musí odpovídat uvedeným hodnotám

Pro montáž svíček používejte momentový klíč

brisk