HALLOVY SNÍMAČE

Používají se pro snímání otáček a polohy rotujícího feromagnetického kotouče, značky z magneticky měkkého materiálu anebo magnetického kola pomocí Hallova principu.

Základní funkce snímačů otáček je generovat změnu stavu výstupního signálu v okamžiku průchodu zubu kódového kola funkční osou snímače.

Tento princip zajišťuje kvalitní funkci za všech i extrémních podmínek a umožňuje dosažení požadovaného tvaru a přesnosti výstupního signálu.

princip snímače

brisk