SNÍMAČ OTÁČEK SHD 56

pohled 1

pohled 2

PRINCIP SNÍMÁNÍ:

Snímání ferromagnetického kódového kola pomocí změny magnetického pole – princip Hallova jevu

Dynamické diferenciální snímání

VÝSTUP SNÍMAČE:

Obdélníkový tvar výstupního signálu odpovídající průběhu tvaru snímaného kódového kola

Sepnutí výstupu na úroveň „HIGH“ při průchodu náběžné mechanické hrany kódového kola

ROZSAH PRACOVNÍCH PODMÍNEK:

Fázové zpoždění i

Sestupná hrana zubu 0° ± -0,4° (při 1000 1/min)

Vzduchová mezera i 0,2 mm – 1,5 mm

Teplotní rozsah -40 °C – +150 °C

Rozsah otáček 60 – 7000 1/min

Napájecí napětí nomin. 12 VDC (4,5 – 16 VDC)

PŘIPOJENÍ:

Integrovaný konektor WSK 013 070 EB – 3 piny

brisk