SNÍMAČ OTÁČEK S42

pohled 1

pohled 2

PRINCIP SNÍMÁNÍ:

Snímání ferromagnetického kódového kola pomocí změny magnetického pole — princip Hallova jevu s funkcí TPO — (True Power On) i
Statické snímání

VÝSTUP SNÍMAČE:

Obdélníkový tvar výstupního signálu odpovídající průběhu tvaru snímaného kódového kola
Sepnutí výstupu na úroveň „HIGH“ při průchodu sestupné mechanické hrany kódového kola

ROZSAH PRACOVNÍCH PODMÍNEK:

Fázové zpoždění i

Náběžná hrana zubu – 4,0° ± 5,7°
Sestupná hrana zubu +4,5° ± 5,7°

Vzduchová mezera i 0,3 mm — 1,3 mm

Teplotní rozsah -40 °C — +150 °C

Rozsah otáček 0 — 4000 1/min

Napájecí napětí nomin. 12 VDC (4,5 — 16 VDC)

PŘIPOJENÍ:

Integrovaný konektor VW 1J0 900 962 – 3 piny

brisk