SNÍMAČ OTÁČEK S33

pohled 1

pohled 2

PRINCIP SNÍMÁNÍ:

Snímání ferromagnetického kódového kola pomocí změny magnetického pole – princip Hallova jevu

Dynamické diferenciální snímání

VÝSTUP SNÍMAČE:

Obdélníkový tvar výstupního signálu odpovídající průběhu tvaru snímaného kódového kola

Sepnutí výstupu na úroveň „HIGH“ při průchodu náběžné mechanické hrany kódového kola

ROZSAH PRACOVNÍCH PODMÍNEK:

Fázové zpoždění  i

Náběžná hrana zubu +3°

Sestupná hrana zubu +2°

Vzduchová mezera i 0,5 mm – 1,5 mm

Teplotní rozsah -40 °C – +130 °C

Rozsah otáček 60 – 6500 1/min

Napájecí napětí nomin. 12 VDC (4,5 – 16 VDC)

PŘIPOJENÍ:

Integrovaný konektor VW 191 900 962 E – 3 piny

brisk