MAGNETOREZISTIVNÍ SNÍMAČE

Jedná se o nový trend snímačů využívající principu magnetorezistivity – závislosti elektrického odporu některých materiálů na intenzitě magnetického pole.

Při použití magnetorezistivního čidla dochází při změně magnetického pole ke změně odporu na výstupu čidla.

Používají se pro snímání polohy, rychlosti a pro bezkontaktní měření proudu.

V současnosti probíhá spolupráce na jejich vývoji s Elektrotechnickou fakultou ČVUT Praha a samotnými výrobci čidel.

princip snímače

brisk