SNÍMAČ OTÁČEK SHS 55

pohled 1

pohled 2

PRINCIP SNÍMÁNÍ:

Snímání ferromagnetického kódového kola pomocí změny magnetického pole – princip Hallova jevu s funkcí TPO – (True Power On) i

Statické snímání

VÝSTUP SNÍMAČE:

Obdélníkový tvar výstupního signálu odpovídající průběhu tvaru snímaného kódového kola

Sepnutí výstupu na úroveň „HIGH“ při průchodu sestupné mechanické hrany kódového kola

ROZSAH PRACOVNÍCH PODMÍNEK:

Fázové zpoždění i

Náběžná hrana zubu – 1,1° ± 1,5°

Sestupná hrana zubu +1,5° ± 1,5°

Vzduchová mezera i 0,3 mm – 1,6 mm

Teplotní rozsah -40 °C – +150 °C

Rozsah otáček 0 – 4500 1/min

Napájecí napětí nomin. 12 VDC (4,5 – 16 VDC)

PŘIPOJENÍ:

Integrovaný konektor WSK 013 070 EB – 3 piny

brisk