SNÍMAČ OTÁČEK S39

pohled 1

pohled 2

PRINCIP SNÍMÁNÍ:

Snímání ferromagnetického kódového kola pomocí změny magnetického pole – princip Hallova jevu

Dynamické diferenciální snímání

VÝSTUP SNÍMAČE:

Obdélníkový tvar výstupního signálu odpovídající průběhu tvaru snímaného kódového kola

Sepnutí výstupu na úroveň „HIGH“ při průchodu náběžné mechanické hrany kódového kola

ROZSAH PRACOVNÍCH PODMÍNEK:

Fázové zpoždění i

Sestupná hrana zubu 0° ± 1°

Vzduchová mezera i 0,5 mm –1,5 mm

Teplotní rozsah -40 °C – +150 °C

Rozsah otáček 20 – 2500 1/min

Napájecí napětí nomin. 12 VDC (4,5 – 16 VDC)

PŘIPOJENÍ:

Kabel s chráničkou a konektor

VW 1J0 900 962 B – 3 piny

Délka ver.1 – 320 mm

ver.2 – 420 mm

brisk