Snímač otáček SHD 51.2

pohled 1

pohled 2

PRINCIP SNÍMÁNÍ:

Snímání ferromagnetického kódového kola pomocí změny magnetického pole – princip Hallova jevu

Dynamické diferenciální snímání

VÝSTUP SNÍMAČE:

Obdélníkový tvar výstupního signálu odpovídající průběhu tvaru snímaného kódového kola

Snímač rozpoznává směr otáčení kódového kola pro funkci START/STOP

Sepnutí výstupu na úroveň „HIGH“ při průchodu náběžné mechanické hrany kódového kola

ROZSAH PRACOVNÍCH PODMÍNEK:

Fázové zpoždění i

Sestupná hrana zubu 1,5° ± 0,4°

Vzduchová mezera i 0,2 mm – 1,6 mm

Teplotní rozsah -40 °C – +150 °C

Rozsah otáček 30 – 4000 1/min

Napájecí napětí nomin. 12 VDC (4,5 — 16 VDC)

PŘIPOJENÍ:

Integrovaný konektor VW 1J0 900 962 – 3 piny

brisk