INDUKTIVNÍ SNÍMAČE

Používají se pro snímání otáček na základě principu indukce elektrického napětí v cívce v rámci změny magnetického pole.

Určené pro snímání otáček a polohy rotujícího feromagnetického kotouče nebo značky z magneticky měkkého materiálu.

Měronosnou veličinou indukčních snímačů je výstupní napětí, které je dále zpracováváno v řídící jednotce.

Induktivní snímače jsou považovány za jedny z nejspolehlivějších a jsou vhodné pro širokou řadu aplikací např. jako čítače pulsů.

princip snímače

brisk