SNÍMAČ OTÁČEK SHD 51.1

pohled 1

pohled 2

PRINCIP SNÍMÁNÍ:

Snímání ferromagnetického kódového kola pomocí změny magnetického pole – princip Hallova jevu

Dynamické diferenciální snímání

VÝSTUP SNÍMAČE:

Obdélníkový tvar výstupního signálu odpovídající průběhu tvaru snímaného kódového kola

Sepnutí výstupu na úroveň „HIGH“ při průchodu náběžné mechanické hrany kódového kola

ROZSAH PRACOVNÍCH PODMÍNEK:

Fázové zpoždění i

Sestupná hrana zubu 0,95° ± 0,55°

Vzduchová mezera i 0,3 mm – 1,5 mm

Teplotní rozsah -40 °C – +150 °C

Rozsah otáček 30 – 8000 1/min

Napájecí napětí nomin. 12 VDC (4,5 – 16 VDC)

PŘIPOJENÍ:

Integrovaný konektor VW 1J0 900 962 – 3 piny

brisk