SNÍMAČ OTÁČEK SI 44K

pohled 1

pohled 2

PRINCIP SNÍMÁNÍ:

Snímání ferromagnetického kódového kola pomocí změny magnetického pole – elektromagnetická indukce

VÝSTUP SNÍMAČE:

Indukované napětí, jehož průběh odpovídá průběhu tvaru snímaného kódového kola

ROZSAH PRACOVNÍCH PODMÍNEK:

Vzduchová mezera i 0,5 mm – 1,5 mm

Teplotní rozsah -40 °C – +150 °C

Rozsah otáček 25 – 4000 1/min

PŘIPOJENÍ:

Kabel s chráničkou a konektor

ISO 15170 – 2 piny

Délka ver.1 – 1027 mm

ver.2 – 1107 mm

brisk